Üyelik Sözleşmesi

1.Taraflar
www.gustoephesus.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Dervent Mevkii Havutçulu Mah.No:71/A Selçuk -İzmir adresinde mukim Vinoil Gıda Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi (Bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır).
www.gustoephesus.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır).
İşbu kullanıcı sözleşmesi, Şirket ile www.gustoephesus.com internet sitesinde sunulan hizmetlerden iş bu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan Kullanıcı, arasında ve sipariş verme anında düzenlenmiştir. Kullanıcı, Site’den sipariş verdiğinde, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve taahhüt eder. Sözleşme’nin bu an itibari ile yürürlüğe girdiği kabul edilir.
Şirket, sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme ve tadil etme hakkına sahiptir. Sözleşme maddelerinde yapılacak değişikliklerin takibi Şirket ve Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Yapılan değişikliklerden sonra Kullanıcı’nın söz konusu siteden alışveriş yapmaya devam etmesi, değişiklikleri onayladığı anlamına gelir.
2.Sözleşmenin Konusu 
İşbu sözleşmenin konusu; Şirkete ait “www.gustoeohesus.com” adlı internet sitesinde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir.Site’de sunulacak hizmetler, elektronik ortamda alışveriş imkânının sağlanmasından ibarettir.
Site içeriği, kısmen ya da tamamen, şirket ve başka kaynaklardan sağlanmaktadır ve uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, www.gustoephesus.com içeriğindeki tüm materyaller (yazı, makale, görüntü, doküman, fotoğraf, resim, ses, işaret) ve sair fikir ürünleri telif hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmakta olup, kullanıcı, satıcının yazılı izni olmadıkça bu sitedeki hiçbir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yenisini yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamaz. Kullanıcı “site”de yer alan yazı, makale, görüntü, doküman, fotoğraf, resim ve ses materyallerini “site”ye bağlı kaldığı sure boyunca kullanma hakkına sahiptir.
Site, söz konusu 3. şahıs sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde işletmemekte ya da denetlememektedir. “Site” kanalıyla bağlandığınız diğer sitelerde yayınlanan içerik ve sorunlar, bağlanılan sitenin sorumluluğu altındadır ve bu nedenle “site”ye hiçbir sorumluluk yüklenemez.
18 yaşından küçük bireylerin Site’ye üye olmaları ve alışveriş yapmaları yasaktır.
3. Şirketin Hak ve Yükümlülükleri
www.gustoephesus.com Şirket’in ürünlerini sergilediği ve Kullanıcı’nın bu ürünleri sanal ortamda satın aldıkları sanal mağazadır. Şirket www.gustoephesus.com aracılığıyla sadece kendine ait ürünlerin sorumluluğunu üstlenmiştir. Şirket, ALICI’ların satın aldıkları ürünün kullanıcı hatası olmadığı ispatlandığı takdirde ürün değişimi ya da iadesini kabul eder.
Aksi belirtilmediği takdirde, www.gustoephesus.com deki hizmetler karşılığı alınacak bütün ücretler TL olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir
Şirket, Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve kullanıcı yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, www.gustoephesus.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Şirket’ten tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.Şirket’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Kullanıcının üyeliğini silme, kullanıcıya ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Kullanıcı işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, şirketin hiçbir sorumluluğu yoktur.www.gustoephesus.com internet sitesi yazılım ve tasarımı şirketin mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Kullanıcı tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.Şirket tarafından www.gustoephesus.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Şirket, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya www.gustoephesus.com adlı web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.Şirket, işbu Kullanıcı sözleşmesi uyarınca, kullanıcıların kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Kullanıcı işbu üye sözleşmesiyi onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.
4. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri
Kullanıcı, www.gustoephesus.com internet sitesine Kullanıcı olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, şirketin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.Kullanıcı, Şirket tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, kullanıcı söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Şirket’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Şirket’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.Kullanıcı www.gustoephesus.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Kullanıcıyı bağlayacaktır.Kullanıcı ismi, şifre vb gibi sisteme erişim araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması kullanıcı sorumluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kullanıcıların ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan, Şirketin doğrudan veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.
Kullanıcı, Site’nin geçici veya sürekli olarak çalışmıyor olmasından dolayı şirketten hiçbir talepte bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
Kullanıcı, iş bu sözleşmede tanımlanan Site hizmetinden faydalanırken, sözleşme maddelerinin yanı sıra halen yürürlükte bulunan tüm kanun, tüzük ve yönetmeliklere uymayı; aksi halde oluşabilecek her türlü cezayı ödemeyi, Şirket’i söz konusu nedenler ile sorumlu tutmamayı ve tazminat talep etmemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.
Kullanıcı, kimliğini her istendiğinde doğru olarak ibraz etmek zorundadır.
Kullanıcı 3.özel veya tüzel kişilerin telif haklarını ihlal etmeyeceğini Kabul ve taahhüt eder. Kullanıcıların, hukuka aykırı olarak ellerinde bulunan başkalarına ait kredi kartları ve/veya banka hesapları kullanmak suretiyle, Site üzerinden yaptıkları alışverişlerden, Şirket’in ilgili üçüncü şahıslara karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
5. Gizlilik
Şirket, Kullanıcılara ait şahsi bilgileri ancak ‘Site Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullara uygun olarak kullanabilir veya dağıtabilirler.
6. TazminatKullanıcı, bu sözleşme veya bu sözleşmenin içerdiği belgelere uymaması halinde 3.şahısların iddialarından veya taleplerinden doğabilecek (ve Şirket’in çalışanları aleyhine oluşabilecek) herhangi bir zararı tazmin etmeyi, peşinen kabul ve taahhüt eder.
7. Tarafların BağımsızlığıKullanıcı ve Şirket, hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında bir ortaklık veya işçi-işveren ilişkisi yoktur ve bu sözleşme sonucunda bir işçi-işveren ilişkisi, ortaklık veya herhangi bir malı özel olarak pazarlama hakkı doğmaz.
8. FesihSite bu anlaşmayı tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. Kullanıcı, fesihten dolayı hiçbir hak talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Tek taraflı fesih sebeplerden bazıları aşağıda belirtilmiş olup, fesih sebepleri bu maddeler ile sınırlı tutulmayacaktır. Kullanıcı fesih sebebi ile Şirket’in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır. Şirket ,• Kullanıcı’nın site kurallarına, sözleşmeye uygun davranmaması ve bununla sınırlı olmamakla birlikte her türlü yasa , kanun, tüzük ve yönetmelik ihlali nedeni ile,• Kullanıcının Site içeriğine veya site vasıtası ile , 3. Şahıslara hakaret etmesi , taciz ve rahatsızlık vermesi , Site içeriğine genel ahlak kuralları çerçevesi dışında yazı ve beyanda bulunması , reklam vermesi ve bununla sınırlı olmayan nedenler ile , • Kullanıcı’ların izinsiz olarak başka birinin kredi kartı ile alışveriş yapması halinde ,• Kullanıcı, Site’nin çalışmasını olumsuz etkilemek amacı ile faaliyette bulunması halinde,Sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilir.Sözleşmenin feshinden itibaren Kullanıcı site hizmetlerinden faydalanamaz.
9. Kredi Kartı Güvenliği
www.gustoephesus.com kredi kartı ile yapılan ödemelerde gerekli gördüğü durumlarda Kullanıcı ‘dan kredi kartı doğrulatma işlemini yapmasını isteyebilir.Kullanıcı, kredi kartı güvenliği için www.gustoephesus.com tarafından istenen tüm bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür. www.gustoephesus.com hiçbir gerekçe göstermeden güvenlik ölçütlerine uymayan kredi kartı işlemlerini iptal edebilir. Bu durumda Kullanıcı bir hak iddia edemez.
10. İhtilaflerin Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde şirketin yukarıda belirtilen adresinde bulunan yer Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
11. Yürürlük
Kullanıcının, üyelik kaydı yapması, üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin, şirkete ait www.gustoephesus.com adlı internet sitesine üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

X